உண்மைக்கு முதலிடம்...

உண்மைக்கு முதலிடம்...

Breaking News

ரோஹிங்யா முஸ்லிம் மக்களுக்காக ஒருதுளி....


கரையேற நாடு தேடி 
நடுக்கடலில் தத்தளிக்கும்
பலநூறு ‪#‎ரோஹிங்யா‬ மக்களின்
பிணங்களால் கடலில் 
ஒரு குட்டித் தீவு தோன்றாதோ
பின்னால் வருவோரை
வவேற்று வாழ்வளிக்க..!!!
‪#‎UNO‬ ‪#‎USAID‬ ‪#‎UNHRC‬ ‪#‎MYANMAR‬ ‪#‎BURMA‬ ‪#‎rohingya‬

No comments