உண்மைக்கு முதலிடம்...

உண்மைக்கு முதலிடம்...

Breaking News

கடற்படை கிண்ண ஹொக்கி போட்டிகள் வெலிசரயில்
கடற்படை கிண்ணத்திற்கான கழக மட்ட ஹொக்கி போட்டித் தொடர் ஏப்ரல் 7 மற்றும் 8 ஆம் திகதிகளில் வெலிசரயில் நடைபெறவுள்ளன.


கடற்படை ஹொக்கி விளையாட்டு சங்கத்தின் அனுசரணையில், வெலிசரயில் உள்ள கடற்படை ஹொக்கி மைதானத்தில் இந்த போட்டிகள் நடைபெறவுள்ள.

முப்படைகள் மற்றும் பொலிஸ் ஹொக்கி அணிகளுடன், நாட்டிலுள்ள பிரபல ஹொக்கி விளையாட்டுக் கழகங்களும் போட்டிகளில் பங்கேற்றவுள்ளன.

No comments