உண்மைக்கு முதலிடம்...

உண்மைக்கு முதலிடம்...

Breaking News

பல்கலைக்கழக இறுதியாண்டுப் பரீட்சைகள் பற்றிய அறிவித்தல்

அனைத்துப் பல்கலைக்கழகங்களினதும் இறுதியாண்டுப் பரீட்சைகள் ஜூன் 22 ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ளதாக பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

No comments