February 8, 2023

India

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்ஜன் ராமநாயக்கவிற்கு ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு வழங்குவதற்கான பரிந்துரைகளை நீதி அமைச்சு முன்வைத்துள்ளது. இதன்பொருட்டு...
இந்திய உதவியின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 40000 மெட்ரிக் தொன் டீசல் இலங்கையை வந்தடைந்துள்ளது. இந்த டீசல் தொகை நேற்று...